Kategorie aktualności

Archiwum aktualności

<< listopad 2020 >>
Pon Wt Sr Czw Pio Sob Nie
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Odwiedzin:

Aktualności

Sprawozdanie BDO2020-07-03 10:55:07

W związku z uruchomieniem modułu sprawozdawczości w BDO (Baz danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), w załączeniu przesyłam informację w sprawie składania sprawozdań oraz podstawowe instrukcje dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych działów, z prośbą o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród przedsiębiorców z Państwa obszaru ...

Jednocześnie zaznaczam iż sprawozdania złożone za rok 2019 w formie papierowej, powinny zostać wpisane przez przedsiębiorców do bazy BDO w terminie do 11 września 2020 r. (produkty w opakowaniach, opony, oleje, opłata recyklingowa) oraz do 30 października 2020 r. - zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach.

Z poważaniem,

Monika Strzemińska

Kierownik referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 77 40 061

monika.strzeminska@slaskie.pl

slaskie.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/

Oceń Urząd: https://bip.slaskie.pl/ankieta

SPRAWOZDANIA BDO

 

W ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca  2020 r.  udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości  funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi.
Sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów za rok 2019  powinni złożyć wszyscy przedsiębiorcy którzy w 2019 roku zobowiązani byli do prowadzenia ewidencji odpadów (posiadają karty przekazania odpadów w formie papierowej). Wpis do rejestru BDO w dziale XII (Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego) jest związany z obowiązkiem złożenia sprawozdania za 2019 rok przez system BDO do dnia 31 października 2020 r.
Sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów dostępne są po zalogowaniu do BDO w zakładce Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w dziale XI.
Przypominamy, że do 11 września br. przesunięty został termin składania za 2019 r. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, który dotyczy :

- wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach,

- eksportujących, wytwarzających i importujących opakowania,

- wprowadzających pojazdy,

- wprowadzających opony,

- wprowadzających oleje smarowe

-  wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny baterie i akumulatory,

- oraz  prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową .
W celu prawidłowego wypełnienia i przesłania sprawozdania do urzędu marszałkowskiego zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami w zakresie wypełniania poszczególnych działów sprawozdawczości.
W przypadku złożenia sprawozdania z reklamówek z tworzywa sztucznego i pobieranych za nie opłat w 2019 r. należy wypełnić Dział II tabela 2 przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

Ponadto przedsiębiorcy :

1) wprowadzający sprzęt i autoryzowany przedstawicieli,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej za wpis w BDO za dany rok w terminie do końca lutego na konto :

35 1240 6292 1111 0010 7756 2493

Brak uiszczenia opłaty rocznej będzie skutkował wykreśleniem z rejestru BDO!!!

Zrzeszamy min.

Urzędy Gmin Urzędy Miast Izby Rzemiosł Pozostałe Szkoły
UG Boronów UM Lubliniec Częstochowska Izba Rzemiosła ZUS ZSZ Lubliniec
UG Ciasna UM i G Woźniki Izba Rzemieślnicza w Opolu Ministerstwo Finansów WZS Tarnowskie Góry
UG Kochanowice UM Kalety Izba Rzemieślnicza w Katowicach Państwowa Inspekcja Pracy ZSB-A Tarnowskie Góry
UG Pawonków ZRP Warszawa ZSP Dobrodzień
UG Herby Bank Spółdzielczy Gliwice
UG Koszęcin
Projekt i wykonanie: W.B. Projekt, Grupa Lubliniec Info